Imagen por defecto
febrero 2022

Corporativo

DigiMark

Objetivo del proyecto / Proiektuaren helburua

El objetivo principal es desarrollar un proyecto de marketing comercial digital orientado al uso de internet como canal de captación de nuevas oportunidades de negocio. Esta nueva web será el lugar de aterrizaje de los actuales clientes y prospectos digitales. De esta forma, queremos mejorar la experiencia del usuario, aportar una imagen más fresca y actual, y llevar a cabo acciones de marketing digital que nos ayuden a captar nuevo negocio, monitorizar lo realizado y medir el resultado de su impacto

Helburu nagusia merkataritza marketin digitaleko proiektu bat garatzea da. Proiektua interneten erabilerara bideratua dago, negozio aukera berriak atzemateko kanal gisa. Webgune berri hau egungo bezero digitalen eta potentzialen lurreratze lekua izango da. Horrela, erabilgarritasuna hobetu nahi dugu, irudi freskoagoa eta gaurkotuagoa eskaini, eta negozio berriak erakartzen, egindakoaren jarraipena egiten eta eraginaren emaitza neurtzen lagunduko diguten marketin digitaleko ekintzak burutu.

Descripción / Deskribapena

El proyecto consta de tres fases: el diseño de la nueva web y migración a un CMS más actualizado, la incorporación de funcionalidades comerciales y herramientas de conversión para la captación de leads, y la formación a los equipos de marketing para el uso de nuevas herramientas digitales.

Esta nueva web ha sido diseñada bajo la herramienta WordPress, un CMS universal y más actualizado que el anterior. Esta migración ha resuelto problemas estructurales de la anterior web, que impedían realizar algunas acciones de marketing digital.

Proiektua hiru zatitan banatu dugu: webgunearen diseinua eta CMS eguneratuago batera mugitzea, merkataritza funtzionalitateak eta bihurketa tresnak txertatzea lead-ak atzemateko, eta marketin taldeak tresna berrien erabileran prestatzea.

Webgune berri hau WordPress tresna pean diseinatu da, CMS unibertsala eta aurrekoa baino eguneratuagoa erabiliz. Aldaketa honek aurreko webgunearen egiturazko arazoak konpondu ditu, eta horrek marketin digitalaren ekintza batzuk egitea eragotzi du.

Organismo financiador / Erakunde finantzatzailea 

Este proyecto a sido cofinanciado por la diputación foral de Bizkaia y la unión europea a través del fondo europeo de desarrollo regional 2021-2027 (FEDER) dentro del programa reactivación inteligente 2021.

Proiektu hau Bizkaiko Foru Aldundiak eta Europar Batasunak finantzatu dute, 2021-2027 Eskualde Garapenerako Europako Funtsaren (FEDER) bidez, 2021eko suspertze adimentsuaren programaren barruan. 

 

Noticias Relacionadas

< Volver a las noticias